עריכת הסכמים , הקמת חברות וניהול מו"מ . 

נסיון רב ביעוץ לחברות ולקוחות עסקיים בעל הנושאים המשפטיים והפינסיים הכרוכים בכך.