עריכת הסכם מקרקעין

ייעוץ מס

ייעוץ עסקי

עיקר המחדלים ומקרי ההתרשלות של עורכי הדין הם בעריכת הסכמי מקרקעין