הסכמים

עריכת הסכמים היא תורה בפני עצמה .
ראשית יש להבין את ההיבטים המשפטיים בכלל ובתחום הנכתב בפרט. ואז יש להתייחס לגורמי המו"מ ולהיבטים הפסיכולוגיים.

הבנת התחום המשפטי
דיני חוזים ואילו הקשורים בתחום 25%
הבנת התחום עליו ההסכם
הבנת התחום עצמו 35%
הבנת הצדדים
פסיכולוגיה 40%